//////

Najnowsze komentarze

    Co jednak należy rozufilieć przez pierwszy wyraz, a co przez drugi? Pędzenie oznacza kierowanie stadem jako całością, może to być prowadzenie na połoniny, do rzeźnika lub do obory czy stajni. Można z dużym prawdopodobień­stwem przypuścić, iż połączone z napędzaniem nawra­canie stada jest atawistycznym, przypomnieniem okrą­żania ofiary, które można zaobserwować u wilka —• dzikiej formy psa.  Pilnowanie oznacza ochranianie trzody przed szkoda­mi wszelkiego rodzaju, zarówno przed napaścią ze strony zwierząt, jak i złodziei. Ta czynność ‘była w praktyce kiedyś najważniejsza.

    Szczegóły dotyczące; techniki ratowniczej nie‘ były tam podane. Na ogół nowofundlandczyki osobom; które ratują przed utonięciem, wsuwając głowę., pod,.ramię, unosząc je w. ten sposób i tak płyną z nimi do brzegu. Natomiast jeśli mają do • czynienia’ z trupem, łapią go po prostu za przegub ręki i wyciągają z wody. Usiłowania zmierzające do wyprodukowania w Niem­czech małego, ruchliwego, pokojowego nowofundland- czyka są przez fachowców potępiane.  Nie wyobrażają sobie, aby przedstawiciele tej rasy psa mieli pędzić żywot w izbach, gdzieś za piecem.

    Istnieje mnóstwo relacji o jego wyczynach ratunkowych. Osta­tnia informacja, o której czytałem, dotyczy olbrzymie­go samca imieniem Sherry. Był on stałym towarzy­szem jedenastoletnich bliźniąt,, chłopca i dziewczynki, Chłopiec poszedł z psem do wsi, a . kiedy wracał, dzie­wczynka znajdowała się przy młynie nad rzeką, której wody wskutek tajania śniegu silnym prądem toczyły się w dolinę. Lecz oto dziecko pośliznęło się i wpadło do rwącej, lodowatej toni. _W mig,Sherry, olbrzymimi susami popędził na miejsce wypadku, skoczył do wody, podpłynął ku tonącej i po kilku sekundach już wy­ciągnął ociekającą wodą istotę ludzką na ląd.

    Albo jeśli rybaka wybierającego podczas odpływu ryby z kałuż, pozostałych ‘ na brzegu, zaskoczy raptownie przypływ, nie potrzebuje się wcale troszczyć o wydo­stanie sprzętu, gdyż pies go w tym wyręczy. Pierwszorzędnie zdaje egzamin „nos” nowofundland- czyka. Ze statku wietrzy ląd, którego jeszcze nie można ujrzeć oczyma, i potrafi . to czynić z odle­głości 16 km. Ogłasza wówczas tę wiadomość głośnym szczekaniem, wskazując kierunek,  gdzie płynąć na- ‚ leży.Nowofundlandczyk posiada też wielką skłonność do opiekowania się i pilnowania, zwłaszcza dzieci

    Zwierzęta tej rasy spełniają cenne usługi szczególnie dla rybaków,Nowej Fundlandii. Jakaś.barka na przy­kład chce przybić do brzegu. Dó wody wrzuca .się więc długą linę przymocowaną do burty. Niezależnie od tego, czy pies znajduje się na samej łodzi czy na lądzie, skacze do wody,’łapie za.-koniec .liny i .dostarcza .na  brzeg, gdzie już czekają na nią pomocnicy. Psy-rozwijają przy lej pracy, nadzwyczajną zręczność ,i wytrwa­łość godną podziwu. Potrafią sobie dać radę z najgwał­towniejszymi falami, nawet takimi, którym’ z trudem | stawiają: czoło szalupy.